Ieguvumi ar ITIL

ITIL, sakārtojot procesus, vadās no veselā saprāta, par paraugu ņemot daudzreiz un daudzviet pārbaudītus vislabākās prakses piemērus, kas radušies reālo biznesa batāliju arēnā, kompānijām mācoties no savām un citu kļūdām, līdz tiek sasniegts atzīstams pakalpojumu pārvaldības procesu līmenis. Šādi racionāli apsvērumi ir ITIL veidošanās pamatā: 
- radīt visaptverošu, sistemātisku un saskaņotu vislabākās prakses kodeksu, kas nodrošinātu augstu IT pakalpojumu pārvaldības kvalitāti un IT lietojumu efektivitāti,
- rosināt privāto sektoru attīstīt ar ITIL saistītos pakalpojumus un produktus (apmācība, konsultācijas, rīki).

Ieguvumi ar ITIL ir visaptveroši, tāpēc nosauksim tikai dažus būtiskākos:
• pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās,
• IT izmaksu samazināšanās un caurlūkojamība,
• pakalpojumu proaktivējoša pārvaldība.
Vēl viens zīmīgs ieguvums liekams uz IT pakalpojumu altāra - IT ļaudīm, klientiem un lietotājiem kopīga leksika jeb procesu valoda, kas novērš tradicionālos komunikācijas kropļojumus.