ITIL‎ > ‎

Pakalpojuma piegāde

Pakalpojumu piegādes disciplīnas ir vērstas uz to, kādus pakalpojumus bizness prasa no to piegādātājiem, lai nodrošinātu adekvātu atbalstu klientiem un lietotājiem.

Pakalpojumu līmeņu pārvaldība                                                                                                                                                                

Pakalpojumu līmeņu pārvaldība nodrošina pakalpojumu līmeņu kontraktā aprakstīto IT pakalpojumu pastāvīgu atpazīšanu, pārraudzību un apskatu. Pakalpojumu līmeņa pārvaldības process ir saistīts ar izmaiņu ietekmi uz pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu līmeņa kontraktu. Šim procesam ir arī cieša saikne ar ekspluatācijas procesiem, kas palīdz kontrolēt to darbības.

Resursu ietilpības pārvaldība                                                                                                                                                                     


Resursu ietilpības pārvaldība atbalsta optimālu un izmaksu ziņā efektīvu IT pakalpojumu piegādi, palīdzot organizācijām pieskaņot savus resursus biznesa vajadzībām. Šī procesa augstākā līmeņa aktivitātes ir: programmatūras klasificēšana, noslodzes pārvaldība, vajadzību pārvaldība, modelēšana, resursu ietilpības plānošana, resursu pārvaldība un veiktspējas pārvaldība.

Nepārtrauktības pārvaldība                                                                                                                                                                        

Nepārtrauktības pārvaldība palīdz nodrošināt pieejamību un IT pakalpojumu ātru atjaunošanu lielu postījumu gadījumā. Šī procesa augstākā līmeņa aktivitātes ir: risku analīze, nejaušību plāna testēšana un vadība, risku pārvaldība.

Pieejamības pārvaldība                                                                                                                                                                                

Pieejamības pārvaldība ļauj organizācijām uzturēt pieejamus IT pakalpojumus biznesa atbalstam ar adekvātām izmaksām. Augstākā līmeņa aktivitātes ir: pieejamības prasību apzināšana, pieejamības plāna sastādīšana un pārraudzība, uzturēšanas pienākumu pārraudzība.

IT finanšu pārvaldība                                                                                                                                                                                     

IT finanšu pārvaldība novērtē IT sistēmas īpašnieka kopējās izmaksas. Tās ir ar datoru lietošanu saistītās izmaksas, kurās ietilpst aparatūras, programmatūras, aprīkojuma un modernizācijas izmaksas, kā arī izdevumi iekšējo vai ārējo apmācības un tehniskā atbalsta speciālistu algošanai