ITIL‎ > ‎

ISO 20000

Latvijas IT sabiedrības daļai, kas sākusi iepazīt ITIL pieejas ieguvumus un priekšrocības IT pakalpojumu pārvaldības sfērā, 2005.gada decembris nāca ar svarīgu ziņu – tika publicēts jauns ISO standarts. Tas pats ISO 20000, par kuru IT pakalpojumu pārvaldības pasaulē runāja jau sen. Jaunais standarts nav radies tukšā vietā. Tā pamats ir praksē sevi labi apliecinājušais britu standarts BS 15000, kas līdz šim kalpoja kā ITIL de jure veidols.
Līdzīgi, kā minētais britu standarts, arī ISO 20000 sastāv no divām daļām:

ISO/IES 20000-1:2005 - pakalpojumu pārvaldības specifikācija (sīks apraksts). Šeit norādītas prasības IT pakalpojumu pārvaldībai un atbildība par to iniciēšanu, izpildi un uzturēšanu organizācijās.

ISO/IES 20000-2:2005 – prakses kodekss (rokasgrāmata). Šeit ir doti ieteikumi iekšējā audita veikšanai vai, lai sagatavotos organizācijas auditam pēc šī standarta 1. daļas.

ISO 20000 šobrīd ir pirmais starptautiskais IT pakalpojumu pārvaldības standarts, kas stingri pieturas pie IT vislabākās prakses – ITIL. Šim standartam lemts nodrošināt „atskaites sistēmu” attiecībā pret kuru var noteikt organizācijas iekšējās IT struktūras vai ārpakalpojumu veiktspēju un kvalitāti.