ITIL

The Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is a set of concepts and practices for Information Technology Services Management (ITSM), Information Technology (IT) development and IT operations.

ITIL gives detailed descriptions of a number of important IT practices and provides comprehensive checklists, tasks and procedures that any IT organisation can tailor to its needs. ITIL is published in a series of books, each of which covers an IT management topic. The names ITILand IT Infrastructure Library are registered trademarks of the United Kingdom's Office of Government Commerce (OGC).


Kas ir ITIL?
• ITIL ir vislabākās prakses ieteikumi, kuri ir neitrāli no pārdevēja puses. Tie ir praktiķu ideju sintēze, nevis akadēmiska teorija par to, kā lietām jānotiek, vai pārdevēja viedoklis par to, kā produkts jāekspluatē,
• ITIL ir bez īpašnieka pretenzijām. Lai arī ITIL publikācijas nav dabūjamas par brīvu, katrs var brīvi lietot ITIL koncepciju savā organizācijā, neprasot kādam atļauju,
• ITIL vadlīnijas ir visaptverošas un saskaņotas. Izolētu padomu vietā ITIL cenšas aprakstīt katru IT pakalpojumu pārvaldības procesu, lietojot kopējas definīcijas un atklājot katra procesa īpatnības,
• ITIL vislabākās prakses ieteikumi ir universāli. „Procesu” valoda ļauj ITIL vadlīnijas izmantot plašāk – ne tikai IT jomā, bet piemērot jebkura pakalpojumu procesa gadījumā.
ITIL kaldina saikni starp IT, uzņēmuma vadību un iekšējiem vai ārējiem klientiem, piedāvājot tiem kopīgu terminoloģiju un definējot komunikāciju kanālus. ITIL ir IT personāla, kā arī klienta un datora lietotāja kopīga izjūta, valoda un semantika, kas satuvina šīs darbinieku kategorijas. Piemēram, incidentu pārvaldība „ITIL valodā” ir kādas atsevišķas kļūdas likvidēšana, bet incidenti, kas rodas no kopīga cēloņa rada problēmu, kuras atrisināšanai jāveic problēmu pārvaldības pasākumi. Vienkārši un saprotami!


Turpmākajā tekstā, pieskaņojoties nosauktajām kodola publikācijām, tiek iztirzātas galvenās ITIL disciplīnas, izmantojot ITIL grāmatām autentisku IT pakalpojumu pārvaldības vislabākās prakses vēstījuma stilu. ITIL grāmatu valoda līdzinās eseju valodai – tā ir atraktīva un dzīva, taču reizē pietiekoši precīza. 
 


Šeit ir atrodamas visas  ITIL BOOKS, kas nepiesiešamas, lai iegūtu pamata zināšanas par ITIL
 un 
Ċ
Juris Puce,
Apr 6, 2011, 7:45 AM