itSMF Latvija‎ > ‎

Ieguvumi

itSMF Latvia sniedz vairākus ieguvums kā sabiedrībai tā arī tiešajiem tās dalībniekiem.
Sabiedrībai
- IT pakalpojumu nozares attīstība atbilstoši labākai praksei.
- IT pakalpojumu kvalitātes līmeņa izaugsme.
- Sabiedrības informētība par labāko praksi IT nozarē.

Dalībniekiem
- Iespēja uzlabot izpratni par labāko praksi IT pakalpojumu pārvaldībā, kas ļauj uzlabot IT pakalpojumu kvalitāti.
- Speciālistu pieredze un zināšanas organizācijas un individuālai izaugsmei.
- Iespēja mācīties no citu pieredzes IT pakalpojumu pārvaldībā.
- Iespēja saņemt palīdzību dažādu, ar IT pakalpojumiem saistītu, problēmu risināšanā.
- Izpratne par IT pakalpojumu saņēmēju vajadzībām.
- Fokusēšanās uz pakalpojumu piegādi, kas ir nepieciešami biznesam.
- Iespēja apmainīties ar viedokļiem gan pakalpojumu piegādātājiem, gan lietotājiem.
- Iespēja veidot organizācijas viedokli.
- Avīze (divreiz mēnesī saņemt Starptautiskā itSMF izdevuma ServiceTalk elektronisko versiju).
- Iespēja veidot organizācijas viedokli, kā arī sniegt ierosinājumus ITIL attīstībai (ietekmēt sagatavošanā esošās ITIL literatūras sagatavošanu piedaloties tās publicēšanā.).
- Atlaides ITIL literatūrai un dalībai konferencēs.
- Saite uz uzņēmuma mājas lapu (itSMF Latvijas nodaļas mājas lapā internetā izvietots saite uz uzņēmuma mājas lapu).
- Paziņojumi presei (iespēja publicēt itSMF Latvijas nodaļas mājas lapā internetā uzņēmuma gatavotus paziņojumus presei, kas saistīti ar itSMF).