itSMF Latvija‎ > ‎Pārvalde‎ > ‎

Par dalību itSMF

Lai efektīvāk īstenotu Biedrības darbību, kā arī, lai dotu iespēju Biedrības darbībā ņemt dalību Biedriem ar dažādiem statusiem, tiek noteiktas Biedru grupas. Visas Biedru grupas tiek iedalītas 2 (divās) daļās – Pakalpojumu sniedzēji un Pakalpojumu lietotāji.

1. Pakalpojumu sniedzēji un Pakalpojumu lietotāji ir šāda Biedru grupa:
Individuālie dalībnieki (tulkojums angļu valodā – Individual Member). Individuāls dalībnieks (parasti no lietotāju organizācijas) ir nenododams dalības veids. Individuālais dalības veids ir piemērojams pašnodarbinātiem dalībniekiem un dalībniekiem (interesentiem), kuri strādā tādā uzņēmumā (organizācijā), kas pašreiz nav gatava vai nevēlas ieviest itSMF filozofiju. Šiem Biedriem ir balsstiesības.

2. Pie Pakalpojumu sniedzējiem pieder šādas Biedru grupas:
Pašnodarbinātie dalībnieki (tulkojums angļu valodā - Sole Trader) - tie ir neatkarīgi, individuāli praktizējoši konsultanti un pasniedzēji, kuriem ir nenododams dalības veids. Šiem Biedriem ir balsstiesības.
Pakalpojumu sniedzējs (tulkojums angļu valodā - Vendor) - piedalās Biedrībā ar 5 nominētiem darbiniekiem. Pārstāvju maiņa dalības gada laikā ir iespējama tikai rakstiski informējot Biedrību.Šiem Dalībniekiem ir balsstiesības.
Liels pakalpojumu sniedzējs (tulkojums angļu valodā - Large Vendor) - piedalās Biedrībā ar 10 nominētiem darbiniekiem. Pārstāvju maiņa dalības gada laikā ir iespējama tikai rakstiski informējot Biedrību. Šiem Biedriem ir balsstiesības.
Globālie dalībnieki (tulkojums angļu valodā – Global Members). Globālā dalība organizācijai nodrošina augstākā līmeņa dalības ieguvumus un tiesības, kas iespējamas attiecīgajā itSMF nodaļā (Biedrībā). Šiem Biedriem ir balsstiesības.

3. Pie Pakalpojumu lietotājiem pieder šādas Biedru grupas:
Organizācija (uzņēmums) (tulkojums angļu valodā - Corporate). Lietotāju organizācija (uzņēmums), kas piedalās Biedrībā ar 5 nominētiem darbiniekiem. Pārstāvju maiņa dalības gada laikā ir iespējama tikai rakstiski informējot Biedrību. Šis dalības veids piemērojams organizācijām, kas IT pakalpojumus sniedz uzņēmuma iekšienē, t.i. savām vajadzībām. Šiem Biedriem ir balsstiesības.
Liela organizācija (tulkojums angļu valodā - Large Corporate). Lietotāju organizācija (uzņēmums), kas piedalās Biedrībā ar 10 nominētiem darbiniekiem. Pārstāvju maiņa dalības gada laikā ir iespējama tikai rakstiski informējot Biedrību. Šis dalības veids piemērojams organizācijām, kas IT pakalpojumus sniedz uzņēmuma iekšienē, t.i. savām vajadzībām. Šiem Biedriem ir balsstiesības.

4. Citas Biedru grupas:
Studenti (tulkojums angļu valodā - Students). Augstākās izglītības mācību iestāžu studenti, kuriem ir nenododams dalības veids. Šiem Biedriem nav balsstiesības.
Asociētie Biedri (tulkojums angļu valodā - Affiliates, Discretionary Members). Organizācijas, ar kurām Biedrībai ir īpašas norunas vai savstarpējas vienošanās. Šī ierobežotā dalība tiek piedāvāta akadēmiskām izglītības iestādēm, vietējām valsts vai pašvaldību pārvaldes institūcijām un citām organizācijām, kuras apstiprināmas ar vienbalsīgu Biedrības valdes lēmumu. Šādu dalības formu drīkst apstiprināt tikai ar Biedrības valdes locekļa rekomendāciju. Šāds dalības veids ir pieejams arī organizācijām, ar kurām Biedrībai ir stratēģiskas attiecības vai savstarpējas vienošanās, piemēram, ITIL® sertifikācijas iestādes un standartu komitejas. Asociētie biedri piedalās Biedrībā ar 1 - 2 nominētiem darbiniekiem. Šiem Biedriem nav balsstiesības.
Goda biedri (tulkojums angļu valodā - Honorary Positions). Dalībniekiem aizejot no aktīvas darbības Biedrībā, Biedrības valde vai Biedru sapulce, vēloties izteikt atzinību, var lemt par goda nosaukuma piešķiršanu Biedrības biedram par īpašiem sasniegumiem vai izcilu ieguldījumu Biedrības darbībā. Iespējamie Goda nosaukumi – prezidents un viceprezidenti. Prezidents var būt tikai viens, bet ierobežojumi uz viceprezidentu skaitu nepastāv. Goda nosaukumi tiek piešķirti uz mūžu un tiem nav nekādu pilnvaru vai atbildības. Šiem Biedriem nav balsstiesības.