itSMF Latvija‎ > ‎

Pārvalde

itSMF Latvija Biedrībai ir šādas pārvaldes institūcijas:
 - Biedru sapulce – Biedrības augstākā pārvaldes institūcija;
 - Valde – Biedrības izpildinstitūcija;
 - Komitejas - Biedrības pastāvīgas vai uz laiku izveidotas institūcijas konkrētu uzdevumu īstenošanai.

Lai uzzinātu par dalību itSMF Latvija Biedrība apmeklējiet sadaļu - Par dalību itSMF un Iestāšanās itSMF Latvija.