Aktivitātes‎ > ‎

Konference_2009

itSMF Latvija ikgadējā konference 2009

Organizācijas sakārtošana – ITIL praktiskie pielietojumi 

Latvijas ekonomikas kontekstā šobrīd daudz tiek runāts par krīzi, tomēr organizācijas, apzinoties ekonomikas cikliskumu, izmanto šo laiku, lai sakārtotu savus iekšējos procesus, tādējādi palielinot efektivitāti un radot jaunas darbības iespējas nākotnē. Pakalpojumu pārvaldības procesu uzlabošana izmantojot ITIL labās prakses principus kā iedvesmas avotu un atbalsta punktu samazināta finansējuma apstākļos ļaus organizācijām padarīt caurspīdīgas IT izmaksas un nodrošināt augstu iekšējo un ārējo pakalpojumu kvalitāti. 

Ar šādu moto 2009. gada 15.oktobrī plkst. 10:00 „Maritim Hotel” konferenču zālē „Maritim I” notika ikgadējā itSMF Latvija rīkotā konference, kuras ietvaros tika apskatītas šādas tēmas:
Latvijas uzņēmumu pakalpojumu pārvaldības praktiskā ieviešanas pieredze;
ITIL vieta organizācijā;
Pakalpojumu pārvaldība no kvalitātes pārvaldības skatpunkta;
Pētījuma par pakalpojumu pārvaldības pielietojumu Latvijā prezentācija. 

Pakalpojumu pārvaldības ieviešanas pieredzē dalījās dažādu nozaru uzņēmumi, kuru prezentācijas tuvakajā laikā tiks ievietotas mūs mājas lapā.

Ievadvārdus teica Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns, kurš cita starpā norādīja, ka, pārņemot Latvijas mērogā realizējamos IT projektus no Īpašu uzdevumu sekretariāta elektroniskās pārvaldes lietās, ir nācies secināts, ka nav notikusi pietiekama šo projektu koordinācija. Tā pat ministrs uzsvēra, ka funkciju audits, kas pašlaik ir uzsākts valsts pārvaldē, būtu jāveic valsts pārvaldes pakalpojumu līmenī, un, ka šajā darbā, kā arī veidojot pašvaldību vienas pieturas aģentūras, ir jābalstās ITIL pakalpojumu pārvaldības koncepcijās.

Gatavojoties konferencei itSMF veica pētījumu par Latvijas organizāciju informētību par Pakalpojumu pārvaldību. Šī pētījuma datu apkopojumu tuvākajā laikā publicēsim mūsu mājas lapā.

Pateicamies visiem par dalību un aktīvo diskusiju, kas bija jāpārtrauc laika trūkuma dēļ, apsveicam laimīgoizlozes uzvarētāju, kurš savā īpašumā ieguva 320GB USB cietu disku, un - vēlot veiksmi pakalpojumu attīstībā - gaidīsim atkal nākamgad.


Ēriks Eglītis
itSMF Latvija
Valdes priekšsēdētājs