Aktivitātes

2014.gada 16.maijā itSMF sadarbībā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un LR Iekšlietu ministriju organizē IKT nozares vadītāju sanāksmi. 

itSMF savā darbības laikā ir veikusi dažādas aktivitātes, lai veicinātu IT pārvalību un ITIL popularizēšanu un nozīmi Latvijā.
Nozīmīgākās:

KONFERENCE 2009

2009. gada 15.oktobrī plkst. 10:00 „Maritim Hotel” konferenču zālē „Maritim I” notika ikgadējā itSMF Latvija rīkotā ., kuras ietvaros tika apskatītas ar ITIL un ISO/IEC 20000 standarta ieviešanu saistītas tēmasLASĪT VAIRĀK

EFEKTIVITĀTE v3

Konferences ietvaros galvenā uzmanība tika pievērsta ITIL izmantošanai ar mērķi efektīvāk organizēt IT nodaļu darbu, kas kā atzina konferences dalībnieki ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu attīstību arī krīzes apstākļos. LASĪT VAIRĀK